NM230 - 理想的土地出租 - C21

K100/m2/annum Napa Napa, Port Moresby NCD
出租
房产类型 : 地皮

NM230 - 理想的土地出租 - C21

Napa Napa, Port Moresby NCD
K100/m2/annum

出租
/
房产类型 : Land

0 Beds

0 Baths

0 sqm

0 车库

描述

这将是建筑公司建立其运营基地的理想财产,或者它可以简单地用作集装箱的铺设区域。土地面积为2.6公顷或26,000平方米。租金为每年每平方米K100。

设施

经纪人

Andrew Ono
sales@siule.com.pg +(675 311 2121 / +(675) 7521 5965